Η αποτελεσματικότητα μιας συνεδρίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός σταθερού θεραπευτικού πλαισίου που οριοθετεί τους ρόλους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δύο μελών της θεραπευτικής σχέσης και τοποθετεί τη θεραπεία σε ένα σταθερό και ασφαλές έδαφος.

Η συμφωνία στην τήρηση ορισμένων κανόνων που διέπουν το θεραπευτικό πλαίσιο είναι ουσιαστική καθώς στοχεύει στην ηθική δέσμευση θεραπευτή και θεραπευόμενου σε έναν κοινό θεραπευτικό στόχο. 

*Παρακαλείστε να διαβάσετε το θεραπευτικό συμβόλαιο πριν την έναρξη του πρώτου ραντεβού*